הריסת מדרגות בטון במפעל

הריסת מדרגות בטון ע"י חציבה בבטון ופינוי הפסולת