ניסור בקיבוץ זיקים

ניסור קיר בטון בבית בקיבוץ זיקים, ניסור קיר בטון לצורך יצירת פתח יציאה למרפסת.