יצירת פתח בתקרה כפולה ע״י קידוחים במרכז ציבורי בבני ברק