קידוחים מדויקים לטובת פתיחת תעלות מיזוג אוויר בירושלים