יצירת פתחים בתקרה בשילוב קידוחים בקאנטרי קלאב באשדוד