ניסור חומה כולל חלוקה תוך כדי הבטחת הגושים במבנה תעשייתי באשדוד