ניסור פתח בקיר כולל חלוקה לארבע גושים בפרויקט תמ"א 38 באשדוד