ניסור תעלה מורחבת בריצפה לשם מעבר של צינורות באשדוד