פירוק גלריית בטון ניסור בטון ופינוי במפעל של חברת נירלט