פירוק גשר בכביש 35

שכולם הולכים לישון צוות המקצוענים של שחר צדיק מבצע פירוק גשר בכביש 35 בשיתוף נתיבי ישראל