קידוחים ברצפת בטון באשדוד

קידוחים ברצפת בטון ובאבנים משתלבות לצורך הכנסת עמודים לגידור במפעל ביטחוני באשדוד

הקידוחים בקוטר 8 צול ובצורה רטובה