קידוח בטון בבניין משדדים בצפון

מספר קידוחים בבניין משרדים לטובת צנרת חשמל ומיזוג אויר ואינסטלציה

הקידוחים בוצעו גם בתקרת בטון וגם בקירות בטון ובמספר קטרים שונים של קידוח