הגדלת פתחים בתקרת בטון בתל אביב

פתיחת פתחים בתקרת בטון בתחנת כוח רידינג חברת חשמל בתל אביב

הגדלת פתחים בוצעו  לטובת הכנת שנאים חדשים ולצורך ביצוע הפרוייקט היה צורך גם בקידוח ובניסור בטון