קידוח בטון בנס ציונה בחברת HP

קידוח בטון בחברת HP. בוצעו שני פרוייקטים של קידוח בטון

קידוח בטון בתקרה של 6 צול לצורך מעבר של צינור אשפה

בנוסף בוצעו מספר קידוחים יבשים בבטון לטובת פירוק גגון מבטון באזור שרגיש למים ולכן בוצע הקידוח בצורה יבשה